A+ A A-

B繹l羹mler

ay覺r Mera ve Yem Bitkileri B繹l羹m羹n羹n tarihi s羹reci ay覺r-Mera ve Zootekni Arat覺rma Enstit羹s羹 d繹nemine kadar uzanmaktad覺r. 1952 y覺l覺nda kurulan bu enstit羹, 1986 y覺l覺nda arat覺rma enstit羹lerinin yeniden yap覺lanmas覺 kapsam覺nda bakanl覺k emriyle Orta Anadolu B繹lge Zirai Arat覺rma Enstit羹s羹 ile birletirilmi ve bug羹nk羹 Tarla Bitkileri Merkez Arat覺rma Enstit羹s羹 ad覺n覺 alm覺t覺r.

Bu d繹nemde b繹l羹m 癟al覺malar覺 覺slah b繹l羹m羹 癟at覺s覺 alt覺nda y羹r羹t羹lm羹t羹r.

1998 y覺l覺nda Tar覺msal Arat覺rmalar Genel M羹d羹rl羹羹n羹n enstit羹lerde ay覺r Mera ve Yem Bitkileri b繹l羹m羹n羹n kurulmas覺 y繹n羹ndeki talimatlar覺 dorultusunda enstit羹m羹zde ay覺r Mera ve Yem Bitkisi B繹l羹m羹 oluturulmu, bu tarihten sonra g繹rev ve sorumluluklar覺n覺 bu isim alt覺nda s羹rd羹rm羹t羹r.

 

eit Islah al覺malar覺:

B繹l羹m羹m羹zde yonca, fi, korunga, m羹rd羹m羹k ve budaygil yem bitkileri konular覺nda 癟eit 覺slah覺, tohum 羹retimi ve yetitirme teknii ile ilgili   projeler y羹r羹t羹lmektedir. Bug羹ne kadar yap覺lan 癟al覺malar sonucunda yoncada 1, fide 16, korungada 1, 癟ay覺r d羹mesinde 1, m羹rd羹m羹kte 1 adet olmak 羹zere toplam 20 adet 癟eit tescil ettirilmitir. Buna ilaveten k覺l癟覺ks覺z bromda 1 adet 癟eit aday覺 tescil aamas覺nda bulunmaktad覺r. 

  

 

Gelitirilen eitler

 

 

Yonca

 

Korunga

 

Koca Fi

 

Yayg覺n Fi

 

Macar Fii

 

T羹yl羹 Fi

 

T羹yl羹 Meyveli Fi

 

ay覺r D羹mesi

 

M羹rd羹m羹k

 

\ilensoy 80

 

〡zerbey 03

 

㎡arman 2002

 

/nkara Moru 08

 

℉ansur

 

㏎el癟uklu 2002

 

㏎emen 2002

 

\羹nyan 80

 

£羹rb羹z 2001

 

 

 

 

/yaz 08

 

/nadolu Pembesi 2002

 

﹪unzur 98

 

〒ra癟 2002

 

 

 

 

 

 

兛emheri 08

 

㏕uz 2002

 

 

\aydurbey 2002

 

 

 

 

 

 

/l覺nolu 2001

 

㎡arm Beyaz覺 98

 

 

 

 

 

 

 

 

\ak覺r 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¢arukbey 2001

 

 

 

 

 

  

Mera Islah ve Amenajman Projeleri:  

Ayn覺 d繹nemde mera 覺slah ve amenajman 癟al覺malar覺 y羹r羹t羹lm羹t羹r. Bu 癟al覺malar unlard覺r: Ortak Kullan覺lan K繹y Meralar覺n覺n ift癟i Kat覺l覺m覺yla Islah覺 ve Amenjman覺, Ulusal Mera Kullan覺m ve Y繹netim Projesi , S羹rd羹r羹lebilir Mera Y繹netim Metotlar覺n覺n Gelitirilmesi, Mera Islah ve Amenajman Projeleri (G覺da, Tar覺m ve Hayvanc覺l覺k 襤l M羹d羹rl羹kleriyle ortak y羹r羹t羹len projeler).

Bu faaliyetlere ilaveten tohumluk 羹retim ve yetitirme teknii 癟al覺malar覺 da y羹r羹t羹lmektedir.

 

Sonu癟lanm覺 Projeler:

 1. Ortak Kullan覺lan K繹y Meralar覺n覺n ift癟i Kat覺l覺m覺yla Islah覺 ve Amenjman覺
 2. Ulusal Mera Kullan覺m ve Y繹netim Projesi
 3. S羹rd羹r羹lebilir Mera Y繹netim Metotlar覺n覺n Gelitirilmesi

 

Devam Eden Projeler:

 1. Tek Y覺ll覺k Baklagil Yem Bitkileri Islah覺 Projesi
 2. Yonca Islah覺 Projesi
 3. Mera Islah覺nda Kullan覺lacak Bitki T羹rlerinde Germplasm覺 Gelitirme Projesi
 4. Korunga Islah Projesi
 5. Mera Islah ve Amenajman Projeleri
 6. Baz覺 K覺l覺k Fi T羹rlerinde Bi癟im Zaman覺n覺n Ot Verimine Etkisi 

 7. Macar fii (Vicia pannonica crantz.) Bitkisinde Gama I覺n覺 Uygulamas覺 襤le Mutasyon Islah覺

 

 

 

 

 

Devam覺n覺 oku...

Geographic Information System and Remote Sensing Research Department was established in year 1997 through "In situ conservation of genetic variabilitiy Project" which is supported by GEF fund of World Bank. There are ESRI- ArcGis and Erdas Imagine software licences and necessary hardware at the department. There are also NOAA-HRPT receiving station at the department. NOAA HRPT images are daily received and archieved as raw and processed data. Those images are used for drought monitoring and wheat crop yield prediction studies. The department is under General Directorate of Agricultural Research, Central Research Institute for Field Crops, Ankara, TURKEY.

Study areas
. Agrometeorological simulation modelling and crop yield forecasting,
Geospatial decision support for drought risk management,
Determining of agroecological zoning and crop suitability areas,
Land use classification with remote sensing data
Rangeland classsification and mapping
Climate change and drought monitoring
Some of the projects completed
National Grassland Management And Rehabilitation Project,(funded by national budget)
Cereals Production and Yield Forecasting Project, (funded by FAO)

Determining Olive Growing Areas and Establishing Olive Database of Bal覺kesir-Burhaniye in Turkey, (funded partly by Joint Research Center-JRC)
Agricultural Yield Monitoring And Prediction System Project-,(funded by national budget)
Development of Methods For Sustainable Rangeland Management Project in Accordance With The European Union Rural Development Regulation in Central Anatolia Region, ,(funded by Dutch government under the MATTRA government to government program)
Investigation of The Topography Effect And Determination of Hazelnut Areas For Alternative Agricultural Products Conformity, (funded partly by Joint Research Center-JRC)
Determination of Product Pattern And Yield of Sunflower in Edirne, (funded by national budget)
Detection of Cotton Plantings Fields With Remote Sensing,(funded by national budget)
Pollution Monitoring in The Gulf of Mugla Gulluk
Determ覺nat覺on of Potential Cherry Grow覺ng Areas in Seyhan R覺ver Bas覺n

Devam覺n覺 oku...

lkemizde tar覺msal biyoteknolojinin etkinliini artt覺rmak, 覺slah programlar覺nda kullan覺labilirliini salamak, bitkisel ve mikrobiyal biyoteknoloji alan覺nda AR-GE 癟al覺malar覺 yapmak, bu alanlarda 癟al覺acak arat覺rmac覺 personel eitimini salamak ama癟lar覺yla "B襤YOTEKNOLOJ襤 ARATIRMA MERKEZ襤" kurulmutur. Merkezin faaliyet g繹sterecei binan覺n inaat覺na 2011 y覺l覺nda balanm覺 ve 2013 y覺l覺 Mart ay覺nda ge癟ici kabul羹n羹n ard覺ndan Temmuz ay覺nda faaliyete ge癟ilmitir. Merkezin resmi a癟覺l覺覺n覺n 2014 y覺l覺n覺n ilk yar覺s覺 i癟erisinde yap覺labilecei 繹ng繹r羹lmektedir.

Biyoteknoloji B繹l羹m羹, 癟al覺malar覺n覺 3 ayr覺 birim alt覺nda y羹r羹tmektedir.
1. Molek羹ler Bitki Islah覺 Birimi
2. Doku K羹lt羹r羹 ve Transformasyon Birimi
3. Mikrobiyal Biyoteknoloji ve Genetik Kaynaklar Birimi

 Biyoteknoloji Arat覺rma Merkezinin Kurulu Ama癟lar覺

Biyolojik 癟eitlilik ve tar覺msal 繹zellikleri bak覺m覺ndan 繹nemli bitki t羹r, 癟eit ve 覺slah hatlar覺n覺n gen seviyesinde tan覺mlamalar覺n覺 yapmak (DNA Fingerprint)
Klasik 覺slah y繹ntemlerinde Mark繹r destekli seleksiyon (Marker Assisted Selection) tekniini kullanarak h覺zl覺 ve kesin ebeveyn ve melez se癟imini salamak,
Doada 癟oalmas覺 zor olan ve nesli tehlikeye d羹en bitki t羹rlerini kurtarmak
Tar覺msal 繹nemli bitkilerin h覺zl覺 癟oalt覺lmas覺n覺 salamak
Vir羹slerden ve hastal覺klardan ari bitki elde etmek (Thermoterapi),
Doubled-Haploid teknikleri yard覺m覺yla k覺sa s羹rede genetik olarak durulmu bitki hatlar覺n覺n gelitirilmek ve 覺slah s羹resi k覺saltmak,
Bitkisel biyoteknoloji alan覺nda 癟al覺acak arat覺r覺c覺 personeli eitmek,
Bitki biyoteknolojisi alan覺nda 癟al覺an arat覺r覺c覺lar aras覺nda ulusal ve uluslararas覺 koordinasyonu salamak,
Bitki biyoteknolojisi alan覺nda kamuoyunu doru olarak ayd覺nlatacak faaliyetlerde bulunmak (Kitap, bro羹r, rapor, sempozyum, panel d羹zenlemek gibi).
Biyoteknolojinin dier alanlar覺na (G覺da Biyoteknolojisi, Mikrobiyal Biyoteknoloji vb.) katk覺 salamak.

 

Biyoteknoloji B繹l羹m羹 Devam Eden al覺malar覺

B繹l羹m羹m羹zde h璽lihaz覺rda Genetik Karakterizasyon, Molek羹ler Patoloji, Mark繹r Destekli Seleksiyon (Marker Assisted Selection), In Vitro H覺zl覺 Bitki oalt覺m覺, Vir羹s ve Patojenlerden Ari Bitki Eldesi (Termoterapi), Doal oalmas覺 Zor Olan T羹rlerin In Vitro retimi, Doubled-Haploid Bitki retimi ve Genetik Trasformasyon konular覺nda 9 TB襤TAK, 11 TAGEM, 1 BAP projesi, 1 繹zel sekt繹r ve 1 羹niversite kat覺l覺ml覺 olmak 羹zere toplam 23 proje y羹r羹t羹lmektedir.

Mikrobiyal Biyoteknoloji ve Genetik Kaynaklar覺 Birimi'nin alt yap覺s覺n覺 oluturmak ve Laboratuvar ihtiya癟lar覺n覺 kar覺lamak amac覺yla haz覺rlanan proje 2014 y覺l覺 i癟erisinde DPT'ye sunulacakt覺r. Birim, mikroorganizma sular覺n覺n biyoteknolojik s羹re癟ler kullanarak izolasyonu, tan覺s覺, karakterizasyonu ve muhafazas覺; mikrobiyal biyo癟eitliliimizin ve mikrobiyal genetik kaynaklar覺m覺z覺n korunmas覺 ve ilgili sekt繹rlerin ve arat覺rma kurulular覺n覺n kullan覺m覺na sunularak ekonomiye ve uygulamaya aktar覺lmas覺 konular覺nda faaliyet g繹sterecektir. Biyolojik g羹癟 ve zengin gen potansiyelleri olan mikroorganizmalar覺n muhafazas覺, Biyoteknoloji ve Biyoekonomi i癟in kullan覺m覺 ve 羹lke ekonomisine katk覺 salanmas覺 birimin ama癟lar覺 aras覺nda yer almaktad覺r. Ayr覺ca birim arat覺r覺clar覺 taraf覺ndan Bilim-Teknoloji ve 羹lkemiz AR-GE'sine hizmet ama癟l覺 yeni ulusal ve uluslararas覺 projelerin hayata ge癟irilmesi hedeflenmektedir.
Birimin al覺ma Alanlar覺
Mikrobiyal Biyoteknoloji
Enzimoloji
Genetik M羹hendislii
Mikrobiyal Biyo癟eitlilik
Mikroorganizma Genetik Kaynaklar覺
Birimin Alt yap覺s覺
Mikrobiyal Biyoteknoloji Laboratuvar覺
Mikroorganizma Genetik Kaynaklar nitesi

2014 y覺l覺 T羹rk-Alman 襤birlii Y覺l覺 Etkinlikleri kapsam覺nda haz覺rlanan ve TB襤TAK taraf覺ndan desteklenen "Bitki Islah覺nda Molek羹ler Yakla覺mlar ve Mikrobiyal Biyoteknoloji" konulu 羹癟 g羹nl羹k seminer program覺 Ekim ay覺 i癟erisinde ger癟ekletirilecek olup yap覺lacak seminere ait gelimeler WEB sayfas覺nda duyurulacakt覺r.

 

K覺sa Vadedeki Hedefleri (5 y覺l i癟inde)

Arpa ve Buday bitkisinde y羹r羹t羹len Doubled-Haploid bitki 覺slah覺n覺 yayg覺nlat覺rmak, Hastal覺k ve Kalite kriterlerine uygun Doubled-Haploid poulasyonlar oluturmak,
Molek羹ler Bitki Islah覺 Birimi Laboratuvar覺nda hali haz覺rda kullan覺lan SSR (Simple Sequence Repeat), RAPD (Randon Amplified Polymorphic DNA), STS (Single Tagged Sites) molek羹ler mark繹r sistemlerine ek olarak t羹m teknikleri (AFLP, Amplified Fragment Lenght Polymorphism; CAPS, Cleaved Apmplified Polymorphic Sequence gbi) kullan覺labilir duruma getirmek,
Hastal覺k 覺slah覺nda MAS (Marker Assisted Selecion, Mark繹r Destekli Seleksiyon) 癟al覺malar覺n覺 balatmak,
Buday bitkisinin kalite kriterleri bak覺m覺ndan 覺slah覺nda MAS (Marker Assisted Selecion, Mark繹r Destekli Seleksiyon) 癟al覺malar覺n覺 balatmak,
Molek羹ler bitki fizyolojisi alan覺nda 癟al覺malara balamak.
Mikrobiyal Biyoteknoloji ve Enzimoloji alan覺nda ulusal ve uluslararas覺 projelerle AR-GE 癟al覺malar覺na balamak.


Uzun Vadedeki Hedefleri (10 y覺l i癟erisinde)

Doubled- Haplodi tekniini ihtiya癟 duyulan dier tarla bitkileri t羹rleri i癟in de optimize etmek,
Yerel 癟eitlerde 覺slah 癟al覺malar覺nda kullan覺labilecek 繹nemli 繹zellikler bak覺m覺ndan molek羹ler haritalama 癟al覺malar覺na balamak,
Bitki Biyoteknolojisi alan覺nda yap覺lan 癟al覺malar覺n 羹lkesel d羹zeyde takip edilebilirliini salayacak bir network a覺 oluturmak.
Tar覺msal Biyoteknoloji konusunda sempozyum d羹zenlemek.
Ulusal Mikrobiyal Gen Bankas覺n覺n kurulmas覺.

 

 

Devam覺n覺 oku...

Ama癟

lkemizin bitkisel ya ihtiyac覺n覺 kar覺lamak amac覺yla mevcut ya bitkileri ve ya bitkisi olma potansiyeli olan alternatif bitkilerde beklentileri kar覺layacak niteliklere sahip 癟eitler gelitirmektir.

Hedef

Bitkisel ya ihtiyac覺n覺n kar覺lanmas覺nda kendi kendine yeterli hale gelmek.

Tarih癟e

Birimimiz; Tarla Bitkileri Merkez Arat覺rma Enstit羹s羹 Islah ve Genetik B繹l羹m羹, Yal覺 Tohumlu Bitkiler Birimi ad覺 ile 2009 y覺l覺nda kurulmutur.

Faaliyetler

Birimimizde devam eden projelerin yan覺 s覺ra aspirde melezleme ve seleksiyon 癟al覺malar覺, ketencik ve pelemir bitkilerinde seleksiyon 癟al覺malar覺 devam etmektedir. Ayr覺ca laboratuar destekli 覺slah 癟al覺malar覺n覺 salamak amac覺yla kurum i癟erisinde kapsaml覺 bir ya analiz laboratuar覺 oluturulmas覺 y繹n羹nde 癟al覺malar devam etmektedir

Sonu癟lanan Proje

Baz覺 Aspir (Carthamus tinctorius L.) eitlerinde Farkl覺 S覺ra Aras覺 ve Tohumluk Miktar覺n覺n Verim ve Verim Unsurlar覺na Etkileri (2009-2011)
Meryemana Dikeni Bitkisi (Siliybum marianum L. )'nin Ankara Ekolojik Koullar覺ndaki Uygun Ekim S覺kl覺覺n覺n Belirlenmesi (2010-2012)
Bor Dozu Uygulamalar覺n覺n Aspir (Carthamus tinctorius L.) Bitkisinde Verim ve Kalite Unsurlar覺 zerine Etkilerinin Belirlenmesi (2010-2012)
Farkl覺 Azot ve Fosfor Seviyelerinin Kuru artlarda Yetitirilen Aspir (Carthamus tinctorius L.) Bitkisinin Verim ve Verim zellikleri zerine Etkisi (2011-2012)

Devam Eden Projeler

Anadolu Doal Floras覺nda Bulunan Carthamus L. T羹rlerinin Genetik ve Morfolojik Karekterizasyonu ve Islah Materyali Olma 襤mk璽nlar覺n覺n Arat覺r覺lmas覺 (2010-2013)
Mutasyon Islah覺 Yoluyla K覺a Dayan覺kl覺 Mutant Aspir (Carthamus tinctorius L.) Hatlar覺n覺n Gelitirilmesi (2011-2015)
T羹rkiye'nin Crambe L. (Brassicaceae) T羹rlerinin Revizyonu ve Ya Asidi Kompozisyonlar覺n覺n Belirlenerek Tar覺ma Uygun T羹rlerin Belirlenmesi (2013-2015)

Farkl覺 S覺ra Aral覺klar覺nda Yazl覺k ve K覺l覺k Ekilen Yabani Hardal (Sinapis arvensis L.)覺n Verim, Verim Unsurlar覺 ve Biyodizel Yak覺t zelliklerinin 襤ncelenmesi ve Adaptasyonunun Belirlenmesi (TB襤TAK) (2013-2015)

Sonu癟lanan Dier al覺malar

Pelemir bitkisinin uygun ekim zaman覺n覺n belirlenmesi
Pelemir bitkisinde uygun ekim s覺kl覺覺n覺n belirlenmesi
Pelemir bitkisinde uygun g羹bre dozunun belirlenmesi
Baz覺 ketencik 癟eitlerinin adaptasyon durumunun belirlenmesi
Yerli keten 癟eitlerinde ekim normunun belirlenmesi
Ketencik bitkisinde ekim zaman覺n覺n belirlenmesi
Devam Eden Dier al覺malar
Konvansiyonel ve organik aspir tar覺m覺n覺n mukayesesi
Aspirde seleksiyon ve melezleme 癟al覺malar覺
Ketencik introd羹ksiyon materyalinde tohum 癟oaltma 癟al覺mas覺
Siyah hardalda adaptasyon 癟al覺mas覺
Ketencik bitkisinde uygun g羹bre dozunun belirlenmesi
Yerli keten 癟eitlerinde uygun ekim s覺kl覺覺n覺n belirlenmesi

 

Devam覺n覺 oku...

ust-blok-toplu

 • Adres : ehit Cem Ersever Cad. NO: 9-11 Yenimahalle / ANKARA

  Yenimahalle Kamp羹s羹 : 襤stanbul Yolu 5. km ANKARA Tel : 90 312 343 10 50 Faks : 90 312 327 28 93

  E-Posta : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri taraf覺ndan korunuyor. G繹r羹nt羹lemek i癟in JavaScript etkinletirilmelidir.

Copyright by vildan@2012