A+ A A-
04-03-2013

ay覺r Mera ve Yem Bitkileri B繹l羹m羹n羹n tarihi s羹reci ay覺r-Mera ve Zootekni Arat覺rma Enstit羹s羹 d繹nemine kadar uzanmaktad覺r. 1952 y覺l覺nda kurulan bu enstit羹, 1986 y覺l覺nda arat覺rma enstit羹lerinin yeniden yap覺lanmas覺 kapsam覺nda bakanl覺k emriyle Orta Anadolu B繹lge Zirai Arat覺rma Enstit羹s羹 ile birletirilmi ve bug羹nk羹 Tarla Bitkileri Merkez Arat覺rma Enstit羹s羹 ad覺n覺 alm覺t覺r.

Bu d繹nemde b繹l羹m 癟al覺malar覺 覺slah b繹l羹m羹 癟at覺s覺 alt覺nda y羹r羹t羹lm羹t羹r.

1998 y覺l覺nda Tar覺msal Arat覺rmalar Genel M羹d羹rl羹羹n羹n enstit羹lerde ay覺r Mera ve Yem Bitkileri b繹l羹m羹n羹n kurulmas覺 y繹n羹ndeki talimatlar覺 dorultusunda enstit羹m羹zde ay覺r Mera ve Yem Bitkisi B繹l羹m羹 oluturulmu, bu tarihten sonra g繹rev ve sorumluluklar覺n覺 bu isim alt覺nda s羹rd羹rm羹t羹r.

 

eit Islah al覺malar覺:

B繹l羹m羹m羹zde yonca, fi, korunga, m羹rd羹m羹k ve budaygil yem bitkileri konular覺nda 癟eit 覺slah覺, tohum 羹retimi ve yetitirme teknii ile ilgili   projeler y羹r羹t羹lmektedir. Bug羹ne kadar yap覺lan 癟al覺malar sonucunda yoncada 1, fide 16, korungada 1, 癟ay覺r d羹mesinde 1, m羹rd羹m羹kte 1 adet olmak 羹zere toplam 20 adet 癟eit tescil ettirilmitir. Buna ilaveten k覺l癟覺ks覺z bromda 1 adet 癟eit aday覺 tescil aamas覺nda bulunmaktad覺r. 

  

 

Gelitirilen eitler

 

 

Yonca

 

Korunga

 

Koca Fi

 

Yayg覺n Fi

 

Macar Fii

 

T羹yl羹 Fi

 

T羹yl羹 Meyveli Fi

 

ay覺r D羹mesi

 

M羹rd羹m羹k

 

\ilensoy 80

 

〡zerbey 03

 

㎡arman 2002

 

/nkara Moru 08

 

℉ansur

 

㏎el癟uklu 2002

 

㏎emen 2002

 

\羹nyan 80

 

£羹rb羹z 2001

 

 

 

 

/yaz 08

 

/nadolu Pembesi 2002

 

﹪unzur 98

 

〒ra癟 2002

 

 

 

 

 

 

兛emheri 08

 

㏕uz 2002

 

 

\aydurbey 2002

 

 

 

 

 

 

/l覺nolu 2001

 

㎡arm Beyaz覺 98

 

 

 

 

 

 

 

 

\ak覺r 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¢arukbey 2001

 

 

 

 

 

  

Mera Islah ve Amenajman Projeleri:  

Ayn覺 d繹nemde mera 覺slah ve amenajman 癟al覺malar覺 y羹r羹t羹lm羹t羹r. Bu 癟al覺malar unlard覺r: Ortak Kullan覺lan K繹y Meralar覺n覺n ift癟i Kat覺l覺m覺yla Islah覺 ve Amenjman覺, Ulusal Mera Kullan覺m ve Y繹netim Projesi , S羹rd羹r羹lebilir Mera Y繹netim Metotlar覺n覺n Gelitirilmesi, Mera Islah ve Amenajman Projeleri (G覺da, Tar覺m ve Hayvanc覺l覺k 襤l M羹d羹rl羹kleriyle ortak y羹r羹t羹len projeler).

Bu faaliyetlere ilaveten tohumluk 羹retim ve yetitirme teknii 癟al覺malar覺 da y羹r羹t羹lmektedir.

 

Sonu癟lanm覺 Projeler:

 1. Ortak Kullan覺lan K繹y Meralar覺n覺n ift癟i Kat覺l覺m覺yla Islah覺 ve Amenjman覺
 2. Ulusal Mera Kullan覺m ve Y繹netim Projesi
 3. S羹rd羹r羹lebilir Mera Y繹netim Metotlar覺n覺n Gelitirilmesi

 

Devam Eden Projeler:

 1. Tek Y覺ll覺k Baklagil Yem Bitkileri Islah覺 Projesi
 2. Yonca Islah覺 Projesi
 3. Mera Islah覺nda Kullan覺lacak Bitki T羹rlerinde Germplasm覺 Gelitirme Projesi
 4. Korunga Islah Projesi
 5. Mera Islah ve Amenajman Projeleri
 6. Baz覺 K覺l覺k Fi T羹rlerinde Bi癟im Zaman覺n覺n Ot Verimine Etkisi 

 7. Macar fii (Vicia pannonica crantz.) Bitkisinde Gama I覺n覺 Uygulamas覺 襤le Mutasyon Islah覺

 

 

 

 

 

Son D羹zenlenme Pazartesi, 03 ubat 2014 11:22

ust-blok-toplu

 • Adres : ehit Cem Ersever Cad. NO: 9-11 Yenimahalle / ANKARA

  Yenimahalle Kamp羹s羹 : 襤stanbul Yolu 5. km ANKARA Tel : 90 312 343 10 50 Faks : 90 312 327 28 93

  E-Posta : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri taraf覺ndan korunuyor. G繹r羹nt羹lemek i癟in JavaScript etkinletirilmelidir.

Copyright by vildan@2012