13-09-2012

T覺bbi ve Aromatik Bitkiler

Ama癟:

Orta Anadolu B繹lgesi'ne adapte olabilecek ekonomik 繹neme sahip t覺bbi ve aromatik bitkilerin se癟imi, deerlendirilmesi, k羹lt羹re al覺nma ve 覺slah 癟al覺malar覺n覺n balat覺lmas覺.

 Hedef:

Doal floradan a覺r覺 toplanma sonucu bask覺 alt覺nda olan t覺bbi ve aromatik bitkilerimizin k羹lt羹re al覺nma imkanlar覺n覺n arat覺r覺larak, bunlardan Orta Anadolu B繹lgesi'nde yetitirilmeleri ekonomik g繹r羹len materyallerinin toplanmas覺 ve 覺slah 癟al覺malar覺n覺n balat覺lmas覺. Gelimi bir癟ok 羹lkeye k覺yasla son derece s覺n覺rl覺 say覺da bulunan t覺bbi ve aromatik bitki tescilli tohumluk ve sentetik varyete say覺m覺z覺n artt覺r覺lmas覺na katk覺da bulunmak ve ilgili yetitiricilere y羹ksek verim, kalite ve u癟ucu ya oranlar覺na sahip bitki tohumlar覺n覺n temininin kolaylat覺r覺lmas覺n覺 hedeflenmektedir.


Tar覺m覺m覺za t覺bbi ve aromatik bitki yetitiricilii 1940'lardan sonra girmi, 覺slah覺na y繹nelik 癟al覺malara ise daha 癟ok k覺y覺 ve 覺l覺man b繹lgelerimizde balanm覺t覺r. T覺bbi ve aromatik bitkilerin k羹lt羹re al覺nmas覺 ile ilgili Orta Anadolu B繹lgesi'nde yap覺lm覺 s覺n覺rl覺 say覺da 癟al覺ma bulunmaktad覺r. T覺bbi bitkilerin neredeyse tamam覺n覺n doal floradan toplanma yoluna gidilmesi ve 癟ou zaman kontrols羹z ve ehil olmayan kiilerce yap覺lmas覺 doal floram覺za ciddi zarar vermenin yan覺 s覺ra 繹nemli gen kaynaklar覺m覺z覺n kaybolmas覺na ve ama癟 d覺覺 materyalin toplanmas覺na da neden olmaktad覺r.


Son y覺llarda alternatif t覺p aray覺lar覺 ve bitkisel 癟ay end羹strisinin gelimesi end羹striye kaliteli materyal temini konular覺n覺 g羹ndeme getirmitir. Kaliteli, i癟erisinde etken madde oran覺 y羹ksek materyali ancak k羹lt羹re al覺nm覺, standardize edilmi materyalden temin etmemiz m羹mk羹n olacakt覺r. lkemizde t覺bbi ve aromatik bitkilerdeki 覺slah edilmi 癟eit say覺s覺n覺n son derece s覺n覺rl覺 olmas覺, 羹reticilerin tohumluk temininde g羹癟l羹k 癟ekmelerinin yan覺 s覺ra 癟ou zaman populasyon niteliindeki kar覺覺k materyalleri tohumluk olarak kullanmalar覺na neden olmaktad覺r. Birimimiz Orta Anadolu B繹lgesi 癟ift癟isine b繹lgenin iklim koullar覺na dayan覺kl覺 ekonomik 繹neme sahip t覺bbi ve aromatik bitki 癟eitleri gelitirerek, alternatif bitki aray覺lar覺n覺 kar覺lamaya 癟al覺maktad覺r.


Birimimizde 癟ok say覺da spontan melez t覺bbi ada癟ay覺 (Salvia officinalis L.) hatt覺 ile yerli ve yabanc覺 襤stanbul kekii (Origanum vulgare var. hirtum) ve reyhan (Ocimum basilicum) hatlar覺 bulunmaktad覺r. Bu hatlar 癟eit gelitirmeye y繹nelik 覺slah 癟al覺malar覺nda kullan覺lmaktad覺r.
Birimimizde 癟ok y覺ll覺k ve tek y覺ll覺k bitkilerden oluan bir de koleksiyon bah癟esi bulunmaktad覺r. T覺bbi bitkiler laboratuar覺nda bulunan neo-clevenger u癟ucu ya aparat覺yla aromatik bitkilerde u癟ucu ya oranlar覺 da tespit edilebilmektedir.

 

Birimin y羹r羹tt羹羹 ve y羹r羹tmekte olduu projeler

Proje Ad覺 Balama/Biti Tarihi Proje Lideri/Yrd. Ara. Sonu癟 Durumu
Y羹ksek Drog Verimli ve U癟ucu Ya Oran覺na Sahip Oulotu (Melissa officinalis L.) Hatlar覺n覺n Gelitirilmesi (T羹bitak-Togtag 3352) 01.05.2004-30.09.2007
Dr. Reyhan BAHT襤YARCA BADAT (Yrd. Ara.) Sonu癟land覺
T羹rkiye' de 'Kekik' Olarak Kullan覺lan Bazi Cins Ve T羹rlerin Verim Ve Kalite zellikleri Y繹n羹nden Kar覺lat覺r覺lmas覺 (Tagem)
01.01.2008-31.12.2011
Dr.Reyhan BAHT襤YARCA BADAT (Proje Lideri)
Sonu癟land覺
'r羹mcek Ormanlar覺nda 襤lkbahar'
B繹lgesel Gelime Faaliyetlerini Destekleme Dernei (G羹m羹hane-K羹rt羹n) 01.01.2012-15.10.2012 Dr.Reyhan BAHT襤YARCA BADAT
Nurettin 襤NKAYA
(Yrd. Ara.) Devam Ediyor
Y羹ksek Drog Yaprak Verimi ve U癟ucu Ya Oran覺na Sahip Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Hatlar覺n覺n Gelitirilmesi (T羹bitak-TOVAG) 01.04.2012-01.04.2015
Dr. Reyhan BAHT襤YARCA BADAT (Yrd. Ara.) Devam Ediyor

T覺bbi Aromatik Bitkiler Kitab覺

goruntule buton

 

Last modified on Thursday, 02 May 2013 13:00

ust-blok-toplu

  • Adress : ehit Cem Ersever Cad. NO: 9-11 Yenimahalle / ANKARA

    Yenimahalle Campus: 襤stanbul Yolu 5. km ANKARA Phone: 90 312 343 10 50 Fax : 90 312 327 28 93

    E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright by vildan@2012